desero

desero
desero, sertus, 3, desert, forsake, H. 10:25; 13:5.*

English-Latin new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Old High German declension — Old High German is an inflected language, and as such its nouns, pronouns, and adjectives must be declined in order to serve a grammatical function. A set of declined forms of the same word pattern is called a declension. There are five… …   Wikipedia

  • Swedish Game Awards — is Sweden s largest video game development competition. It has been held annually since 2002 and is organized by the student driven, non profit entrepreneurship association at the Royal Institute of Technology, Excitera. The competition s… …   Wikipedia

  • Trudering-Riem — 48°07′53″N 11°39′00″E / 48.13139, 11.65 …   Wikipédia en Français

  • ԽՈՊԱՆԱՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 1 0966 Chronological Sequence: Unknown date, 11c, 13c, 14c ն. ԽՈՊԱՆԱՑՈՒՑԱՆԵՄ ԽՈՊԱՆԵՄ. χερσόω desero, desolo, incultum relinquo. Խոպան կացուցանել. աւերել. անպիտանացուցանել. Խարապ էթմէք. ... *Խոպանացուցանել զերկիր հայոց. ՃՃ.: *Գազանք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՊԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0966 Chronological Sequence: Unknown date, 11c, 13c, 14c ն. ԽՈՊԱՆԱՑՈՒՑԱՆԵՄ ԽՈՊԱՆԵՄ. χερσόω desero, desolo, incultum relinquo. Խոպան կացուցանել. աւերել. անպիտանացուցանել. Խարապ էթմէք. ... *Խոպանացուցանել զերկիր հայոց. ՃՃ.: *Գազանք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՏՈՒԱԾԻՄ — (եցայ, եալ.) NBH 2 0058 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ձ. αὑτομολέω mens desero, transfugio ἁποικέω, μετοικέω demigro, transmigro. Զատանիլ յիւրոցն, եւ հատուած առ օտարն երթալ. փախչել երթալ կամ գալ. գաղթել. բաժանիլ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՈՒԱԶԵՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 2 0448 Chronological Sequence: Early classical, 6c ն. ὁλιγόω, ἑλαττόω, ἑλαττονέω , σμικρίνω, ἁπολείπω ad pauca reduco, minuo, diminuo, imminuo, desero. որ ՆՈՒԱԶԵԼ, ՆՈՒԱԶ ԱՌՆԵԼ. Պակասեցուցանել. սակաւացուցանել. նուաստացուցանել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”